Bogusław Waksmundzki kandydat do Senatu 2015

Raz jeszcze dziękuję wszystkim Państwu za zaufanie jakim mnie obdarzyliście.

W niedzielnych wyborach oddały na mnie głos 22 263 osoby, co stanowi 16 procent głosów oddanych w okręgu wyborczym. Najbardziej cieszy duże poparcie na terenie powiatu nowotarskiego, a szczególnie w mojej gminie Krościenko n/D.
Przyjmuję to jako dobry wynik. Bez pomocy wielu życzliwych ludzi nie byłoby możliwe uzyskanie takiego rezultatu.

Dziękuję za spotkania, za wyrazy sympatii, poparcie i za Wasze słowa wsparcia. Wielu z Was mnie zna osobiście i wiecie, że zamiast gadać, wolę działać. Na lepszy wynik będę pracował w kolejnych latach, szczególnie w powiecie tatrzańskim i limanowskim. Będę się starał Państwa nie zawieść!